12. Meningen med vår existens

Allâh (subhânah) klargjorde meningen med skapandet av djinner och människor. Han skapade dem för ett enda ändamål; dyrkan. Därför inskränkte Han anledningen och sade: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ”Jag har skapat djinnerna och människorna enbart för att de skall dyrka Mig.” Djinner och människor existerar alltså bara för att dyrka Honom. Dyrkan av […]

al-Fâtihah efter vigsel

Fråga: Vad är domen för att läsa al-Fâtihah efter vigseln? Svar: Det är grundlöst. Det finns ingen grund för att läsa al-Fâtihah. Vigseln går ut på att kvinnans ges bort (الايجاب) och godtas (القبول). Vi saknar vetskap om att al-Fâtihah skall läsas.

2. Det bästa och viktigaste att veta

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Ur såväl ett rationellt perspektiv som ett religiöst sådant är det omöjligt att ledfyren som bland annat tog ut folket ur mörkret och in i ljuset, mottog Skriften med sanningen för att avgöra de frågor som människorna blivit oense om, utsågs till referens i tid av religiös tvist, kallade till […]