Så kallas gravdyrkare till islam

Fråga: Vissa människor kallar på gravdyrkare genom att gå runt gravar tillsammans med dem. Är det korrekt metod? Svar: Det är korrekt att sitta med dem för att lära dem på samma sätt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt med avgudadyrkarna för att lära dem. Man skall däremot inte vara vän med dem. […]

Förödande slag mot gravdyrkare

Allâh (ta´âlâ) sade: مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ”Vem är den som vågar medla inför Honom utan Hans tillstånd?”1 I frågan fördöms de som påstår att några av Hans slavar förmår att gagna andra med hjälp av medling och annat. Fördömandet är av strävaste form och svingar ett förödande slag mot gravdyrkarna. Faktum […]

28. Alla behöver Allâh

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 24 – Allt behöver Honom. FÖRKLARING Ingen och inget kan vara utan Allâh. Inte änglarna, inte himlarna, inte jorden, inte djinnerna, inte människorna, inte de livlösa som bergen och haven. Allt behöver Allâh: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ”Människor! Inför Allâh är ni de […]

Imam gör ej Takfîr på gravdyrkare

Fråga: Vad är domen för bönen bakom en person som inte gör Takfîr på gravdyrkare? Svar: Det ska inte bes bakom honom. Den som inte gör Takfîr på dem är lik dem, ty han tillåter deras handling.

Gör de verkligen Sudjûd till gravar?

Dessa gravdyrkare och människor som tror på ignoranta och vilsna levande människor följer avgudadyrkarna till fullo. De tror om dem sådant som bara får tros om Allâh. De ger bort pengar till dem. De besöker deras gravar från avlägsna platser, går runt deras gravar och står ödmjukt inför dem. De åkallar dem i svåra tider […]

Så skall gravdyrkarna behandlas enligt as-San´ânî

Måhända säger du att om dessa gravdyrkare är avgudadyrkare måste de även bekämpas och bemötas liksom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bemötte avgudadyrkarna. Den åsikten delar förvisso en grupp imamer. Enligt dem måste dessa människor först och främst kallas till Tawhîd. De måste få det klargjort att deras dogm är avguderi och att […]

Gravdyrkarnas ignorans om islam och avguderi

Måhända säger du att dessa gravdyrkare dementerar att de avgudar andra med Allâh (ta´âlâ) eller gör skapelser till Hans vederlikar och att det inte alls är avguderi att lita till helgon och ha en särskild dogm om dem. Jovars, men: يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ”De yttrade ord som inte kom från hjärtat.”1 De […]

Dahlâns lögn om Ibn ´Abdil-Wahhâbs syn på oliktänkare

Dahlân ljög1 om Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb när han beskyllde honom för att göra Takfîr på alla som inte höll med honom. Han sade: ”Han gjorde Takfîr på hela samfundet, lärda som olärda, varpå han bekrigade alla som inte höll med honom.” Detta bevisar en hänsynslös lögn och en fullkomlig oförskämdhet. Hadîthen säger: ”Till det […]

Profetisk hyllning till Ibn ´Abdil-Wahhâbs stam Tamîm

Det har rapporterats dygder om vissa höglänningar (أهل نجد) som stammen Tamîm. Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Jag älskar stammen Tamîm för tre anledningar som jag hörde från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När deras välgörenhet kom fram sade han: ”Detta är mitt folks välgörenhet.” Han sade om slavinnan från Tamîm: ”Frige […]

5. Därför skickades profeter och sändebud

2 – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Det betyder att endast Allâh (´azza wa djall) skall dyrkas. Detta är inte detsamma som att betro att Han är ensam om att skapa, försörja och ordna. Denna sort innebär att bön, åkallan, avlagd ed, vallfärder, välgörenhet och all annan dyrkelse tillägnas enbart Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) för Allâhs sak. Det var […]

Därav ”Kashf-ush-Shubuhât”

Fråga: Varför skrev Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb boken ”Kashf-ush-Shubuhât”? Svar: Han ville klargöra för muslimerna vilka tvivel gravdyrkarna hade hamnat i. Fråga: Fanns de i Dir´iyyah? Svar: De fanns i såväl Dir´iyyah som i Egypten, Levanten, Irak och alla andra platser. Fråga: Fanns de på Shaykhens tid? Svar: De fanns långt före honom. De uppstod […]

Typiskt Djamâ´at-ut-Tablîghs kall

Fråga: Vad anser ni om Djamâ´at-ut-Tablîgh som reser till de flesta moskéerna i världen för att kalla i enlighet med Qur’ânen och Sunnah och inte för att högakta dem? Svar: Djamâ´at-ut-Tablîgh är en grupp som saknar religiös förståelse. De kallar till karaktärer och fina drag till skillnad från det mest grundläggande. De går inte till […]