Passerar station utav okunnighet

Fråga: En man som hade besökt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav i Madînah ville göra ´Umrah. Han visste inte var Madînahs station låg varvid han begav sig mot Makkah och på vägen fick reda på att han ska gå in i Ihrâm 70-80 km innan Makkah. Väl framme hörde han att han ska […]

Unik bok om besök hos profetens grav

47 – ´Abdullâh bin ´Umar berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Att vallfärda och besöka min grav efter min död är som att besöka mig när jag lever.” Påhittad. Det finns andra hadîther om besök hos profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav. as-Subkî har citerat dem allesammans i boken ”ash-Shifâ’” […]

Svaga historier om föräldrarnas islam

Märkligare och än mer motsägelsefullt än så rapporteras av al-Khatîb i ”as-Sâbiq wal-Lâhiq” via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som berättade att Allâh upplivade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moder Âminah varvid hon trodde på honom och sedan återvände till sin grav. Detsamma kan sägas om det as-Suhaylî rapporterade i ”ar-Rawdh” med en berättarkedja bestående […]

370. Vem straffas i graven?

Fråga 370: Drabbar straffet i graven även muslimska syndare eller bara hädare? Svar: Det fortlöpande straffet i graven drabbar hycklare och hädare. Möjligtvis kan också den muslimske syndaren straffas i sin grav. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick förbi två gravar och sade: ”De straffas, men de […]

369. Är straffet i graven bekräftat?

Fråga 369: Är straffet i graven bekräftat? Svar: Det är bekräftat då det nämns konkret i Sunnah och synbart i Qur’ânen. Även muslimerna är enade om sakfrågan. Därmed har vi dessa tre bevis för det. Konkret sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Be Allâh om skydd mot straffet i graven! Be Allâh om skydd […]

368. Vad menas med grav?

Fråga 368: Är graven platsen där den döde är begravd eller livet efter döden? Svar: I princip är graven platsen där den döde är begravd. Allâh (ta´âlâ) sade: ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ”Till sist låter Han henne dö och begravas.”1 Det vill säga att Han ärar henne med jordfästning, sade Ibn ´Abbâs. Graven kan också åsyfta […]

366. Hör den döde fredshälsningar och tal?

Fråga 366: Hör den döde fredshälsningar och tal och vet han vad som händer i hans närhet? Svar: Därom tvista de lärde. Sunnah har klargjort några detaljer. Det har exempelvis autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att den begravde hör människornas fotsteg när de lämnar hans grav1. En annan hadîth säger: ”Det finns […]

Bevis för gravsten

3060 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Med den kan jag känna igen min broders grav och begrava mina anhöriga bredvid honom.” Rapporterad av Abû Dâwûd (3206), via honom al-Bayhaqî (3/412) och Ibn Shubbah i ”Târikh-ul-Madînah” (1/102) via Kathîr bin Zayd al-Madanî, från al-Muttalib som sade: ”Efter att ´Uthmân bin Madh´ûn hade […]

361. Får jag gräva min grav?

Fråga 361: Sedan en lång tid tillbaka har jag funderat på att gräva min grav. Det enda som hindrar mig är att jag inte vill beröva de närvarande på gravgrävningens belöning. Vad råder ni? Svar: Om begravningsplatsen är allmän är det förbjudet att gräva sin grav där. Det beror på att reservationen förhindrar folk som […]

Omöjligt se profeten efter hans död

al-Bukhârî sade: 6993 – ´Abdân berättade för oss: ´Abdullâh underrättade oss, från Yûnus, från az-Zuhrî: Abû Salamah berättade för mig att Abû Hurayrah hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den som drömmer om mig ska se mig i verkligheten. Ty Satan tar inte min skepnad.” Detta var bara möjligt innan han (sallâ Allâhu […]

Sûfiyyahs hunddyrkan

Aldrig någonsin har mänskligheten dyrkat hundar. Dock har Sûfiyyah reformerat den sortens avguderi och uppfunnit nya avgudar så att de kan dyrka något inte ens de nedrigaste avgudadyrkarna har dyrkat. Jag har ju dessförinnan citerat at-Tilmsânî som ansåg att hundkopplet är Sûfiyyahs herre. Också citerade jag Muhammad Bahâ’-ud-Dîn som berättade hur hans lärare dyrkade hundar […]

Åkallar vänd mot profetens grav

Fråga: I Madînah vänder sig vissa människor mot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav och åkallar med händerna uppe. Skall man tänka gott om dem och utgå från att de åkallar Allâh? Svar: De skall läras. De skall läras att handlingen är fel och okunskap. De skall läras att den som vill åkalla skall […]

356. Gravbesök varje torsdag och fredag

Fråga 356: Då min farbror hade stupat beslöt vi oss för att besöka hans grav varje torsdag och fredag. I 35 dagar var vi iklädda svarta kläder. Därtill har hans familj höjt hans grav. Är dessa handlingar korrekta eller avvikande från Qur’ânen och Sunnah? Svar: De är inkorrekta. När en person drabbas av en olycka […]

Bad okunnigt i moské med grav

Fråga: En person bad i en moské som sägs rymma al-Husayns grav. Han hade ingen kunskap om domen för det. Vad ska han göra? Svar: Det är ogiltigt att be i moskéer som innehåller gravar. Moskéer och gravar går inte ihop i islam. Det är säkrast att han tar igen bönen.

Ed om besök hos al-Badawîs grav

Fråga: En kvinna hade en handikappad son. Hon lade en ed att besöka al-Badawîs grav om hennes son blev frisk. Det blev han. Måste hon efterleva sin ed? Svar: Nej. Eden är syndig: ”Den som har lagt en ed att lyda Allâh skall lyda Honom och den som har lagt en ed att trotsa Allâh […]

Dagens gravdyrkare är som gårdagens idoldyrkare

Numera vet du att den som anser att träd, stenar, gravar, änglar, djinner, levande eller döda gagnar eller skadar, för en närmare Allâh, vädjar inför Honom via medling eller medel (التوسل) – bortsett från en diskutabel hadîth om vår profet Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rätt – och dylikt, avgudar med Allâh och tror […]

Förbjuden rösthöjning hos profeten

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ”Troende, dränk inte med era röster profetens ord och höj inte rösten när ni talar till honom, som ni gör sinsemellan, annars kan det ni gör gå […]

En orättvis get

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Den jämnade graven på Rhodos

Order om att gravar skall jämnas Muslim sade: 968 – Abût-Tâhir Ahmad bin ´Amr berättade för mig: Ibn Wahb berättade för oss: ´Amr bin al-Hârith underrättade mig att Abû ´Alî al-Hamadânî berättade för honom att Thumâmah bin Shufayy berättade för honom: ”Vi var på Rhodos i Romarriket tillsammans med Fadhâlah bin ´Ubayd. En av våra […]

1. Hadîth ”När profeten begravde två av Uhuds stupade män…”

97 – Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) berättade att: ”När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begravde två av Uhuds stupade män i samma grav sade han: ”Vem av dem kunde mest av Qur’ânen?” Då han fick reda på vem som kunde mest lade han in denne först i fickan.”1 Rapporterad av al-Bukhârî. 1Autentisk.