Boken som gladde Ahmad bin Hanbal

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/197) Muhammad bin al-Qâsim sade: ”Jag sade till Abû Ya´qûb al-Marwazî i Bagdad: ”Du gjorde både Muhammad bin Aslam och Ahmad bin Hanbal sällskap. Vem var starkare, större och insiktsfullare i religionen?” Han svarade: ”Abû ´Abdillâh! Varför frågar du det? Om jag nämner Muhammad i […]

Studentens nödvändiga språkkunskaper

Tha´lab sade: ”Det sades till al-Asma´î: ”Hur kommer det sig att du kommer ihåg medan de glömmer?” Han svarade: ”Jag studerade. Det gjorde inte de.” ash-Shâfi´î sade: ”Ingen har återberättat araberna så väl som al-Asma´î.” Ibn Ma´în sade: ”al-Asma´î tillhörde de kunnigaste människorna i hans expertis.” Abû Dâwûd as-Sindjî sade: ”Jag hörde al-Asma´î säga: ”Det […]