Våra förfäders bönhörda böner

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250) Källa: Fath-ul-Qadîr (1/446) Allâh (´azza wa djall) sade: ”لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا […]

Ignorant har kläder under Ihrâm

Fråga: En person har på sig sydda kläder under sin Ihrâm och får reda på domen först efter att han återvänt till sitt hemland. Vad är han skyldig? Svar: Ingenting. Den som tar på sig sydda kläder utav okunnighet, glömska eller oförmåga, är inte skyldig någonting.

Råkar tala i bönen

Fråga: Bryts bönen om man pratar utav glömska? Svar: Bönen bryts inte om man pratar utav glömska eller okunnighet, oavsett om den är frivillig eller obligatorisk. Allâh (subhânah) berättade att de troende sade: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.”1 Då sade Allâh: ”Det […]

Sovande vallfärdare täcker huvudet

Fråga: Vad är domen för att vallfärdaren täcker hela kroppen inklusive sitt huvud medan han sover? Svar: Han ska avtäcka huvudet. Om han råkar täcka det utav glömska, tar han bara bort täcket. Samma sak gäller om han gör så utav okunnighet om domen; han ska bara ta bort det. Han ursäktas för sin glömska […]

Råkar be Tarâwîh tre Raka´ât

Fråga: Imamen som ber Tarâwîh råkar be tre Raka´ât varpå de ledda upplyser honom som dock fortsätter be både tredje och fjärde Rak´ah. Därefter gör han inte Sudjûd på grund av glömska. Får han göra så? Vad är domen för hans och samlingens bön? Svar: Imâm Ahmad fick den frågan och sade att imamen måste […]

Imam tvekar på antalet Raka´ât

Fråga: Jag är imam i moskén och leder folk i bönen. En gång glömde jag ifall jag var i tredje eller fjärde Rak´ah. Ska jag betrakta samlingens påminnelse som att jag befinner mig i fjärde Rak´ah? Svar: Om imamen tvekar om han är i tredje eller fjärde Rak´ah, går upp och samlingen påminner honom samtidigt […]

Bad Maghrib fyra Raka´ât

378 – Jag sade till Ahmad: ”Medan en man ber Maghrib inser han i Tashahhud att han har bett fyra Raka´ât. Vad ska han göra?” Han svarade: ”Han ska göra två Sudjûd på grund av glömska. Därmed är hans bön fullbordad.” 379 – Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som tvivlar huruvida han har […]

Muhrim råkar täcka huvudet

Fråga: Vad åligger en Muhrim som råkar täcka sitt huvud utav glömska? Svar: Han får ta bort täckelset. Han är inte ålagd något annat: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ”Herre! Ställ oss inte till svars för glömska eller oavsiktliga fel.”1 12:286

3. Ahl-us-Sunnah betror ödet

9 – De säger det samtliga muslimer säger, nämligen det Allâh vill, sker, och det Han inte vill, sker inte. Han (ta´âlâ) sade: وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ”Men ni kan bara vilja om Allâh, skapelsernas Herre, vill.”1 10 – De säger att ingen kan undkomma Allâhs kunskap, överkomma Allâhs vilja eller […]

Korrigerande tal i bönen

Shâfi´iyyah håller med majoriteten om att avsiktligt tal annullerar bönen, därom finns inga meningsskiljaktigheter. Dock skiljer de sig åt från Hanafiyyah gällande tal utav glömska samt tal i korrigerande syfte. De säger att det talet bryter inte bönen och argumenterar med Dhûl-Yadayns hadîth. Tyvärr begränsar de talet vid sex ord. Fler än så annullerar bönen. […]

Boende erinras utebliven bön från resa

Fråga: En resenär lät avsiktligt bli att be. Hur skall han ta igen den när han är boende? Svar: Om bönen blir obligatorisk att be på resa, måste den bes två Raka´ât. Om han mister den på grund av försummelse, glömska, sömn eller tillkortakommande och sedan kommer på den först när han kommer hem, ber […]

Tillägget som fordrar Sudjûd på grund av glömska

Fråga: Räcker det att imamen som ber en bön på fyra Raka´ât har rest sig upp eller håller på att resa sig upp för att han skall vara ålagd att göra Sudjûd på grund av glömska? Ibn ´Uthaymîn: Du menar tillägg? Frågeställare: Ja. Ibn ´Uthaymîn: Tillägget har inte verkställts förrän du har kommit till nästa […]