Båda trosbekännelserna måste uttalas

Fråga: Räcker det att uttala trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh utan trosbekännelsen att Muhammad är Allâhs sändebud för att konversionen skall vara giltig? Svar: Nej, det räcker inte. Den ena trosbekännelsen täcker inte den andra.

Erinrad inledningsbön

Fråga: Om jag glömmer bort inledningsbönen och kommer på den först efter att ha läst Basmalah. Skall jag läsa den då? Svar: Nej. Den är bara rekommenderad. Bönen är giltig fastän den uteblir. Dess tid och plats är alltså förbi.