Samma rättigheter som muslimsk fru

1072 – Jag frågade Ahmad om muslimen som är gift med en judinna eller kristen kvinna. Han sade: ”Det är harmlöst om de är fria till skillnad från om de är slavinnor.” 1073 – Jag hörde Ahmad säga: ”En fri judinna har samma rätt till nätter och försörjning som den muslimska kvinnan.” 1074 – Jag […]

Allmosa på sparade pengar till giftermål och husbygge

Fråga: Skall allmosa betalas på pengar sparade till giftermål och husbygge? Svar: Ja, så länge pengarna uppnår den förpliktigande gränsen under ett helt år. Det är inget krav att pengar är ämnade för handel eller något annat för att det skall vara obligatoriskt att betala allmosa på dem. När det finns pengar, guld eller silver […]

Allmosa på pengar till husbygge

Fråga: Vi har sålt vårt enda hus. En del av vinsten har gått till markköp och en annan del skall gå till vårt husbygge. Ett helt år har gått sedan vi sålde huset. Skall allmosa betalas på pengarna? Svar: Ja. Allmosa skall betalas på pengar fastän de är ämnade för giftermål, husköp eller försörjning. Så […]

25. Bröllop är obligatoriskt

24 – Bröllop är obligatoriskt Efter lägringen är det obligatoriskt att ha bröllop. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde ´Abdur-Rahmân bin ´Awf att ha bröllop och dessutom sade Buraydah bin al-Hasîb: ”När ´Alî friade till Fâtimah (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Ett giftermål måste ha ett bröllop.” Sa´d […]

Tio års obetald allmosa

Fråga: I tio år sparade jag pengar varefter jag gifte mig och köpte en bil. Under dessa år betalade jag inte allmosan. Vad är domen för det? Svar: Vissa människor tror att de inte behöver betala allmosa om de sparar pengar till giftermål eller bostad. Det stämmer inte. Allmosa måste betalas på pengar oavsett om […]

Obetald allmosa pga. giftermål och bil

Fråga: I tolv år sparade jag pengar för att gifta mig. Till sist gifte jag mig och köpte en bil utan att betala allmosa under alla dessa år. Vad är domen för det? Svar: Vissa tror att de inte är skyldiga att betala allmosa så länge de sparar pengar till giftermål eller bostad. Det är […]

Obligatoriskt att gifta bort kvinna till duglig friare

Allâh (´azza wa djall) sade: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ”OCH VÄLJ hustru eller man bland dem av er som är ensamstående och bland dem av era manliga eller kvinnliga slavar som är lämpade för äktenskap.”1 Versen bevisar att det är obligatoriskt att gifta bort slavinnor till rättfärdiga slavar. Till synes står befallningen […]

Lovar frun att inte gifta om sig

Fråga: En man lovade sin hustru att inte gifta om sig. Efter ett tag behövde han gifta om sig. Anses han ha brutit löftet om han gifter om sig? Svar: Han skall sona för sin svordom. Det är svordom. Han svor att inte gifta om sig, vilket han ändå gjorde. Alltså skall han sona för […]

De förälskade

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Inget är [så bra] för två förälskade som giftermål.”1 Är det ett bevis för dem som tillåter kärlek mellan man och kvinna? Svar: För det första är hadîthen svag. Den rapporteras inte autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Men om det skulle bli så att […]