Giftermål med kvinna som inte ber

Fråga: Är det tillåtet att gifta sig med en kvinna som erkänner islam men inte ber? Svar: Nej. Hon är otrogen. En kvinna som avsiktligt utelämnar bönen är otrogen.

31. Artonde beviset från Sunnah för Allâhs händer

32 – Djâbir al-Ansârî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Då Allâh hade skapat Âdam och hans avkomma sade änglarna: ”Herre! Du har skapat dem och låtit dem äta, dricka och gifta sig. Ge dem jordelivet och oss det efterkommande livet.” Allâh (ta´âlâ) sade: ”Jag skall inte behandla honom […]

Bästa tidpunkten för vigsel

Fråga: Är det sant att det är Sunnah att gifta sig i moskén på fredagen efter ´Asr? Svar: Ja. Det gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), på fredagen efter ´Asr. Det är bättre om möjligt.

Får muslimen gifta sig med sin di-syster?

Fråga: Får muslimen gifta sig med sin di-syster? Svar: Amning förbjuder det släktbandet förbjuder. Hans di-syster är som hans blodssyster. Alltså får han inte gifta sig med henne.

Då kan han gifta om sig

Fråga: En man har fyra fruar varpå han skiljer sig från en för alltid. Får han gifta om sig innan den frånskilda fruns vänteperiod är över? Svar: Nej. Han får inte gifta om sig förrän den frånskilda fruns vänteperiod är över.

Lovar frun att inte gifta om sig

Fråga: En man lovade sin hustru att inte gifta om sig. Efter ett tag behövde han gifta om sig. Anses han ha brutit löftet om han gifter om sig? Svar: Han skall sona för sin svordom. Det är svordom. Han svor att inte gifta om sig, vilket han ändå gjorde. Alltså skall han sona för […]

Singel för moderns skull

Fråga: Jag vägrar gifta mig för att kunna vara bra mot min moder så länge hon lever. Vad råder ni? Svar: Det är inte tillåtet. Om du behöver gifta dig gör du det och är din moder hängiven. Det kan till och med underlätta din hängivenhet till modern. Gift dig.

Lovar makan att inte gifta om sig

Fråga: En man lovade sin fru att inte gifta om sig. Med tiden har han behövt gifta om sig. Får han gifta om sig och bryta sitt löfte? Svar: Han skall gifta sig och sona för sin svordom. Han skall sona för sin svordom och gifta sig.