Allmän svordom vid Allâhs namn och egenskaper

Fråga: Är det tillåtet att svära vid Allâhs namn generellt i den bemärkelsen att man säger: ”Jag svär vid Allâhs namn.” och: ”Jag svär vid Allâhs egenskaper.”? Svar: Nej. De måste detaljeras.