Alla bjudningar måste besvaras

Fråga: Är bröllop den enda bjudningen som är obligatorisk att gå på eller gäller det alla bjudningar? Svar: Från bröllop förstår jag det ash-Shawkânî säger, nämligen att det har framhållits i en generalisering. Med andra ord nämns besvarade bjudningar oinskränkt i hadîthen: ”En muslim har fem rättigheter över sin muslimske broder… besvarad bjudning…”1 Den hadîthen […]

Korrigerande tal i bönen

Shâfi´iyyah håller med majoriteten om att avsiktligt tal annullerar bönen, därom finns inga meningsskiljaktigheter. Dock skiljer de sig åt från Hanafiyyah gällande tal utav glömska samt tal i korrigerande syfte. De säger att det talet bryter inte bönen och argumenterar med Dhûl-Yadayns hadîth. Tyvärr begränsar de talet vid sex ord. Fler än så annullerar bönen. […]

Hizb-ut-Tahrîrs skolastik

Insikt i religionen får en muslim att betro något andra förkastar. Därefter skall han inte fördöma den oliktänkande överdrivet mycket. Exempel på det är den nyligen omnämnda och autentiska rapporteringen från Ibn Mas´ûd1. Ty han var oinformerad varför han var ursäktad. I vissa terminologiska böcker heter det oinskränkt att den som förkastar något mångfaldigt rapporterat […]