Många önskar att få vara i dina skor

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Titta på den som har det sämre ställt än ni och inte på den som har det bättre ställt än ni. Det är mer passande för att ni inte ska nedvärdera Allâhs gåvor.”1 Så nyttigt råd! Så tillräckliga ord! Det bevisar att Allâhs gåvor ska bemötas med […]

Abû Ya´lâ: Ahmad tolkade inte Allâhs händer

al-Maymûnî berättade att Ahmad sade: ”Hur gör den som tolkar Allâhs händer som gåvor med Hans ord: مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1? al-Maymûnî sade: ”Samt att Han skapade Âdam med ett grepp.” Det vill säga att Han […]

24. Den troendes tillit och ateistens sorg

Den troende tar till sig åtgärder och litar till Allâh, förlitar sig på Honom och ber Honom om hjälp inom allt – och Allâh (ta´âlâ) hjälper honom. Ateisten saknar tillit helt och fullt. Han ser bara efter sin förnedrade själ. Allâh har lämnat honom på vägen som han själv har valt att ta och försakat […]

Dolda gåvor mot onda ögat

Fråga: Är det skrockfullt att dölja sina gåvor utav fruktan för det onda ögat? Svar: Nej, det är en säkerhetsåtgärd. Det är en säkerhetsåtgärd som är harmlös.

Allâh är bra mot Sin skapelse trots att Han inte behöver den

Imâm-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Allâh är bra mot Sin slav trots att Han inte behöver honom.” Han är bra mot Sin slav trots att Han inte behöver Sin slav. När skapelsen är bra mot dig vill han ha en gentjänst. Det vill inte Allâh. Det enda Han vill ha av dig är att du prisar Honom. […]