Gamlingen och den kroniskt sjuke i Ramadhân

Fråga: Anser ni att gamlingen och den kroniskt sjuke är ålagda att föda fattiga? Svar: De som inte klarar av att fasta på grund av hög ålder eller kronisk sjukdom är skyldiga att föda en fattig person för varje utebliven dag. Om de är kapabel till det vill säga. Det utslaget gav följeslagarna däribland Ibn […]

Vad är ditt bevis, ash-Shâfi´î?

az-Zubayr bin ´Abdil-Wâhid sade: Muhammad bin ´Aqîl al-Firyâbî berättade för oss: al-Muzanî eller ar-Rabî´ sade: ””En dag satt vi hos ash-Shâfi´î när en äldre man klädd i yllekläder och med en käpp kom. ash-Shâfi´î reste sig upp och rättade till sina kläder. Gamlingen hälsade och satte sig ned. Då sade gamlingen: ””Kan jag fråga?”” Han […]