Ingen hjälp från Ahl-ul-Bid´a

Abû Muzâhim al-Khâqânî sade: Min farbror ´Abdur-Rahmân bin Yahyâ bin Khâqân berättade för mig: al-Mutawakkil ställde frågor till Ahmad gällande vem domarna ska anförtro uppgifter. Jag bad min farbror skriva ned svaret till mig. Han skickade följande: بسم الله الرحمن الرحيم Detta exemplar visade jag för Ahmad bin Muhammad bin Hanbal efter förfrågan. Han svarade […]

Avvisning av panteistiska argument

Det skall sägas till dem: Om inte Allâh är ovanför tronen i den bemärkelsen som särskiljer tronen utan överallt, så säg att Han är under jorden och himlen och ovanför dem; alltså under lågheten och över högheten så att saker och ting är under Honom. Det är förvisso motsägelsefullt. Och om de argumenterar med Hans […]

12. Profeter revolterade inte mot myndigheter

Ibrâhîm utförde sin plikt på bästa möjliga sätt. Han lade fram bevisen för sin fader, sitt folk, myndigheterna och medborgarna. Då han såg att de vidhöll avguderi och otro, falskhet och villfarelse, beslöt han sig för att fördöma ondskan fysiskt och kraftfullt. Men varifrån skulle förändringen ske? Vilket tillvägagångssätt var det visaste för att förändra […]