Barnsäng saknar bestämd minimigräns

Fråga: Får kvinnan som genomgår sin barnsäng be och fasta inom fyrtio dagar? Svar: Om hon blir ren inom fyrtio dagar måste hon både be och fasta Ramadhân. Dessutom blir hon lovlig för sin make enligt samstämmighet. Barnsäng saknar bestämd minimigräns.

Skillnaden mellan Hârûn och ´Alî

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh): ”Behagas du inte av att ha en likadan position till mig som Hârûn hade till Mûsâ, bortsett från att det inte finns någon profet efter mig?”1 Hadîthen bekräftar ´Alîs dygd och anvisar inte alls huruvida han var den bäste eller jämlik med någon […]

27. ´Abdullâh bin Salâms ord om Allahs händer

28 – Det har autentiserats från ´Abdullâh bin Salâm som sade: ”Allâh skapade Âdam under fredagens sista stund. Därefter lät Han honom vara i fyrtio. Under tiden tittade Han på honom och sade: ”Väldig vare Allâh, den bäste Skaparen!” Därefter andades Han i honom något av Sin ande. Efter att en del av honom försetts […]

25. Salmân al-Fârisîs ord om Allahs händer

26 – Det har autentiserats från Salmân al-Fârisî som sade: ”I fyrtio nätter jäste Allâh Âdams lera varefter Han samlade honom med Sin hand. Därefter tog Han ut allt hans goda i Sin högra hand och allt hans vidriga i Sin vänstra hand.”1 Hammâd bin Salamah visade med sin hand. Berättarkedjan är autentisk. Hammâd strök […]

Ni tycker att ni gör mycket

Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm brukade säga: ”I fyrtio år skrev jag denna bok ”al-Gharîb al-Musannaf”. Ibland hörde jag folk nämna en kuriosa varefter jag skrev ned i boken. Full av glädje över kuriosan tillbringade jag sådana nätter i sömnlöshet. Idag kommer ni till mig och stannar här i fyra fem månader och tycker att […]

Fyrtiodagars evenemang för den döde

Fråga: Fyrtio dagar efter en persons bortgång hålls ett evenemang för den döde. Är det innovativt? Svar: Ja. Det är innovativt. Det finns inget fyrtiodagars evenemang, varken för den döde eller för någon annan.