Bön efter fredagsbön

570 – Jag frågade min fader om bön efter fredagsbönen. Han svarade: ”Sex Raka´ât, två och två. Taslîm görs efter varannan Rak´ah. 571 – Jag frågade min fader hur mycket man ska be efter fredagsbönen. Han svarade: ”Så mycket du föredrar. Den som vill kan be fyra Raka´ât och den som vill kan be sex […]

Fyra Raka´ât före ´Asr

Fråga: Jag brukar be fyra Raka´ât innan ´Asr. Ska jag be dem alla på en gång eller två och två? Svar: Det är föreskrivet för alla muslimer att be fyra Raka´ât innan ´Asr. De ska bes två och två. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Må Allâh benåda personen som ber fyra innan ´Asr.”1 […]

Så bes frivilliga dagsböner

414 – Jag frågade min fader om dagsbönerna ska bes två och två eller fyra Raka´ât på en gång. Han sade: ”Jag säger två och två. Det är dock harmlöst att be alla fyra på en gång.” Jag frågade om man i så fall gör Taslîm varannan Rak´ah varvid han svarade: ”Han ska bara göra […]

Vi och de fyra imamerna

En av lögnerna är hans utsago: ”Denna grupp förkastar de fyra rättsskolorna.” Det är lögn och osanning. Vi respekterar de fyra imamerna, och alla andra imamer, som sig bör. Vi kan inte vara utan deras kunskap och förståelse. Däremot har vi ingen fanatisk inställning till dem, en hållning som jag har klargjort för mer än […]

17. Följeslagarinnan som visade ansikte och händer

7 – Subay´ah bint al-Hârith berättade att: ”Hon var gift med Sa´d bin Khawlah (som även stred vid Badr) som dog under Avskedsvallfärden. Innan hennes sorgetid på fyra månader och tio dagar gått ut födde hon ett barn. Efter sin barnsäng träffade hon Abûs-Sanâbil bin Ba´kak. Hon hade kohl i ögonen, var målad och såg […]

4. Hadîth ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas…”

126 – Abû Barzah al-Aslamî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Slavens fötter kommer inte att förflyttas på Domedagen förrän han frågas om fyra saker: om hans liv och hur han har tillbringat det, hans kunskap och hur han har praktiserat den, hans egendom och hur han har […]

Fru kan inte be eller läsa

Fråga: Jag är gift med en kvinna som jag har fyra döttrar med. Kvinnan fastar Ramadhân men ber inte. När jag befaller henne att be är hennes ursäkt att hon kan varken be eller läsa. Vad är domen för det? Svar: Om ingen kan lära henne läsa måste du göra det. Du skall även lära […]

Då börjar änkans sorgetid

Allâh (´azza wa djall) sade: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ”När någon av er dör och efterlämnar hustrur, skall de iaktta en väntetid av fyra månader och tio dagar.”1 Versen bevisar att änkan måste vänta fyra månader och tio dagar från och med hennes makes dödsdag och inte från och […]

3. Hadîth ”Fyra personer fortsätter att belönas efter sin död…”

114 – Det rapporteras från Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Fyra personer fortsätter att belönas efter sin död: mannen som dog patrullerande på Allâhs väg, mannen som lärde ut kunskap (han belönas så länge den kunskapen efterlevs), mannen som skänkte välgörenhet (han belönas så länge den […]

54. Moraliska tyglar i tron på ödet

Den som förnekar en av dessa fyra nivåer hädar. Han (ta´âlâ) sade: مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ ”Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i en bok…” Boken åsyftar Den bevarade tavlan. مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ”… innan Vi sätter den […]

16. Ibn ´Umars ord om Allahs händer

15 – ´Ubayd al-Muktib återberättade från Mudjâhid som berättade att ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Allâh har skapat fyra saker med Sin hand: Âdam, pennan och Edens lustgårdar. Till allting annat har Han sagt ”Var!” och det var.”1 Flera har rapporterat detta från ´Ubayd, däribland Sufyân ath-Thawrî och ´Abdul-Wâhid bin Ziyâd. 1al-Bayhaqî i […]

Axel mot axel, knä mot knä, häl mot häl – så bads det på profetens tid

32 – Allahs [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa ’ala Alihi wa Sallam”]G[/Islamic] sändebud sade: ”Rätta till era rader. Rätta till era rader. Rätta till era rader. Vid Allah! Antingen rättar ni till era rader eller också delar Allah på era hjärtan.” Rapporterad av Abû Dâwûd (662), Ibn Hibbân (396), Ahmad (4/276) och ad-Dûlâbî (2/86) via Abûl-Qâsim al-Djadalî […]

Här vittnar inga kvinnor

Vittnen till hor måste vara män. Det är inte giltigt under några som helst omständigheter att vittnena är kvinnor. Därom har mig veterligen de lärde inga delade åsikter, förutom att det sägs att ´Atâ’ och Hammâd ansåg att det går bra med tre män och två kvinnor. Ibn Qudâmah sade: ”Den åsikten är avvikande och saknar […]

Minst sagt om as-Sâbûnî

as-Sâbûnî och hans efterapande jämlikar fördömer de troende ungdomarna å det hårdaste bara för att de följer autentisk Sunnah och inte vidhåller någon rättsskola som de efterapar. Qur’ânen, Sunnah, de fyra imamerna och andra konstaterar ju att Sunnah måste följas. Dessa människors argument är att ungdomarna är olärda varför de måste efterhärma en rättsskola. Däremot […]

26. Rabî´ al-Madkhalîs syn på de fyra rättsskolornas anhängare

ad-Duwaysh sade: ”Dr Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî går längre än så när han prioriterar många anhängare till Zaydiyyah och deras lekmän samt anhängare till Ibâdhiyyah och deras lekmän framför anhängarna till de fyra rättsskolorna. Han sade: ”Det finns många anhängare till och lekmän bland såväl Zaydiyyah som Ibâdhiyyah som är närmare naturligheten och Tawhîd än […]

Byxor under anklarna är dagens sjukdom

2682 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”´Amr! Allâh (´azza wa djall) har helt visst bemästrat allt Han har skapat.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog med sin högra hands fyra fingrar under ´Amrs knä och sade: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.” Därefter tog han upp dem för att sedermera […]

Abu Bakrs kläder under anklarna

2682 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”´Amr! Allâh (´azza wa djall) har helt visst bemästrat allt Han har skapat.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog med sin högra hands fyra fingrar under ´Amrs knä och sade: ”´Amr! Detta är höftskynkets plats.” Därefter tog han upp dem för att sedermera […]

Då kan han gifta om sig

Fråga: En man har fyra fruar varpå han skiljer sig från en för alltid. Får han gifta om sig innan den frånskilda fruns vänteperiod är över? Svar: Nej. Han får inte gifta om sig förrän den frånskilda fruns vänteperiod är över.

Missfall i fjärde månaden

Fråga: Skall det hållas ´Aqîqah för ett missfall i den fjärde månaden? Skall begravningsbönen bes för det? Svar: Det har bekräftats i ´Abdullâh bin Mas´ûds (radhiya Allâhu ´anh) hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att fostret förses med själ när det fyller fyra månader. Ett missfall efter fyra månader är som ett missfall […]