Makens fulltaliga bön i makans hemstad

Publicerad: 19.09.28 Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî (d. 1393) Källa: Adhwâ’-ul-Bayân (1/226) Om en resenär gifter sig i en stad eller passerar en stad vari hans fru bor, ber han fulltaligt. Ty frun har samma dom som hemstaden. Den åsikten delar Mâlik, Abû Hanîfah, hans två elever och Ahmad. Detsamma sade Ibn ´Abbâs, vilket även […]

Sjömannens bön

559 – Jag frågade min fader om sjömannen som är på sjön utan familj. Ska han be fulltalig bön eller korta? Han svarade: ”Om hans familj är med honom, ber han fulltaligt. Och om han har familj och bostad men som inte är med honom på båten och som han ska återvända till, kortar han […]

Slog ihop ´Asr med fredagsbönen för ett år sedan

Fråga: För ett år sedan var jag på resande fot och slog ihop ´Asr med fredagsbönen. Därefter fick jag reda på att handlingen är förbjuden. Måste jag ta igen ´Asr? Svar: Ja, du skall ta igen ´Asr. Fråga: Skall jag förkorta den eller be fulltaliga Raka´ât? Svar: Poängen ligger i tiden du ber den. Om […]

Boende erinras utebliven bön från resa

Fråga: En resenär lät avsiktligt bli att be. Hur skall han ta igen den när han är boende? Svar: Om bönen blir obligatorisk att be på resa, måste den bes två Raka´ât. Om han mister den på grund av försummelse, glömska, sömn eller tillkortakommande och sedan kommer på den först när han kommer hem, ber […]

Får inte be fulltaliga Raka´ât

Fråga: Måste den resande imamen be fulltaliga Raka´ât eller kvarblir han som resenär till dess att han kommer hem? Svar: Han får inte be fulltaliga Raka´ât. Han får inte be fulltaliga Raka´ât förrän han återvänder till sin hemstad och kommer innanför stadens gränser.