Spekulera inte i sådant

Fråga: Utgör kroppsdelarnas handlingar ett villkor för trons befintlighet eller fullkomlighet? Svar: Det beror på. Exempelvis är icke-bedjaren otrogen. Alltså fordrar tron bön. Dock avråder jag bröderna från spekulationer i dessa sakfrågor och istället återvänder till följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) metodik. Salaf kände inte till dessa saker. Den troende är han som utses till det […]

Ibn Taymiyyah och al-Albânî om den uteblivna bönen i moské 2

Fråga: Jag har hört att hadîthen: ”Den som hör böneutropet och låter bli att komma har ingen bön så länge han inte har ett skäl.”1 dementerar dess giltighet. Svar: Det sade dessförinnan Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). Jag delar dock inte den åsikten. Jag anser att hadîthen åsyftar bönens fullkomlighet. Det vill säga att personen är syndig […]