Ashâ´irahs vidriga dogm och fula innovation

Jag har förvaltat förfrågan1 och delat in den i tre kapitel: 1 – Ett kapitel klargör att Ashâ´irahs dogm är den vidrigaste av dogmer och fulaste av innovationer och villfarelser. 2 – Ett kapitel blottar och annullerar deras norm som inger okunniga lekmän att de bekräftar Allâhs tal och att Qur’ânen som vi har är […]