Vikariat för frivillig vallfärd

Fråga: Får man vallfärda frivillig vallfärd å en förmögen individs vägnar? Svar: Vikariat har bara rapporterats för oförmögna människor ifall vallfärden eller ´Umrah är obligatoriska. Bara det har bevisats. Det finns inga bevis för vikariat för frivillig vallfärd och ´Umrah å en levande människas vägnar. Däremot kan man vallfärda och utföra ´Umrah för döda, oavsett […]

Ahmad om frivillig bön efter ´Asr

Ismâ´îl bin Sa´îd ash-Shâlandjî berättade att han frågade Ahmad: ”Vad tycker du om personen som ber frivillig bön efter ´Asr medan solen ligger högt och är ljus?” Han svarade: ”Jag gör inte det, men inte heller fördömer jag personen som gör det.”

Tiden för fastans avsikt

Fråga: Är det tillåtet att avse en handling under dess gång och inte före den? Svar: Nej, den måste vara med från början. Obligatorisk fasta måste avses innan gryning. Dock är det harmlöst att avse frivillig fasta under dagen förutsatt att personen har varken ätit eller druckit under dagen. Det är tillåtet.

Ramadhâns fasta är viktigare

Fråga: Vad är domen för att fasta de sex dagarna i Shawwâl, de tio dagarna i Dhûl-Hidjdjah och ´Âshûrâ’, om man inte har fastat hela Ramadhân? Svar: Enligt den korrekta åsikten ska personen med kvarstående dagar från Ramadhân fasta dem innan han fastar frivillig fasta. Ramadhâns fasta är viktigare.

Dold eller öppen välgörenhet?

Allâh (´azza wa djall) sade: إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ ”Om ni ger så att andra ser det är det gott och väl; men om ni hjälper de fattiga i tysthet är det bättre för er.”1 Om ni visar er välgörenhet, så är det bra gjort. Det är […]

Föräldrarna ber barnet bryta frivillig fasta

Hârûn bin ´Abdillâh berättade att Ahmad sade om föräldrarna som förmenar sin son att fasta: ”Jag tycker inte om att han fastar om de förmenar honom och jag tycker inte om att de förmenar honom.” Det vill säga frivillig fasta. Abûl-Hârith berättade att han frågade Ahmad om mannen som fastar frivillig fasta varvid hans förälder […]

Bad Maghrib fyra Raka´ât

378 – Jag sade till Ahmad: ”Medan en man ber Maghrib inser han i Tashahhud att han har bett fyra Raka´ât. Vad ska han göra?” Han svarade: ”Han ska göra två Sudjûd på grund av glömska. Därmed är hans bön fullbordad.” 379 – Jag hörde Ahmad bli frågad om mannen som tvivlar huruvida han har […]

Fulltalig obligatorisk bön bakom frivillig imam

Fråga: En bedjare som bad frivillig bön ledde en annan bedjare i obligatorisk bön. Den obligatoriska bönen var fyra Raka´ât. Imamen gjorde Taslîm efter två Raka´ât varpå den ledde reste sig upp och fulländade sin bön. Vad är domen för det? Svar: Det är harmlöst att bedjaren som ber frivillig bön leder en som ber […]

Resenär skall inte fasta frivillig fasta

I Sunan-böckerna finns en hadîth som förmenar fasta på ´Arafah-dagen i ´Arafah och dess kedja är helt okej1. Dessutom sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det är inte fromt att fasta på resa.”2 Om det är bättre för resenären att inte fasta obligatorisk fasta, gäller det än mer frivillig fasta. Den som fastar ´Arafah-dagen […]

Maka leder make i frivillig bön

Fråga: Får hustrun som memorerar Qur’ânen leda sin man i frivillig bön? Svar: Nej. En kvinna kan inte leda en man i bönen. Det är inte tillåtet.

Skall inte nonchaleras

Fråga: Är sol- och månförmörkelsebönen rekommenderad eller obligatorisk? Svar: Det är den viktigaste frivilliga bönen. Vissa lärda anser till och med att den är obligatorisk. Den korrekta åsikten som delas av majoriteten är att den är rekommenderad. Dock den bästa rekommenderade bönen. Den skall nämligen inte nonchaleras.