Frisörska klipper inte otäckta kvinnor

Fråga: En frisörska klipper andra kvinnor i deras hem. Hon klipper dock bara täckta kvinnor och inte andra. Gör hon rätt? Svar: Det är bra att hon uppmanar till täckelse och tjänar enbart de täckta. Det är ett samarbete om fromhet och gudsfruktan. Klipp inte otäckta kvinnor. I så fall samarbetar ni om synd och […]