Det friska hjärtat

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”I helhet är ett friskt hjärta det som bara bryr sig om Allâh, älskar bara för Allâhs sak, avser bara för Allâh, ägnar hela sin kropp åt Allâh, ägnar alla sina handlingar åt Allâh, sover för Allâhs sak och är vaket för Allâhs sak.”1 Det framstår i Ibrâhîms (´alayhis-salâm) ord: يَوْمَ […]