Hälsning till syndiga syndare

1807 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från Aslam al-Manqarî som sade: ”När Sa´îd bin Djubayr gick förbi folk som spelade backgammon lät han bli att hälsa till dem.” 1808 – Abû Bakr bin Abî Shaybah berättade för oss: Muhammad bin Fudhayl berättade för oss, från Yazîd bin […]

Hälsa och vinka

Fråga: Är det tillåtet att från långt håll hälsa med både fredshälsning och vinkning? Svar: Ja. Syftet är att han vet att du hälsar till honom. Han hör ju inte dig. Nöj dig inte med att vinka. Fredshälsa också till honom så att han vet att du hälsar till honom.

Hälsning till otrogna

704 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Var inte de första som fredshälsar till judarna och nasaréerna. Och om ni råkar gå på samma väg, så se till att de tar den trängsta.” Rapporterad av Muslim, al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad”, Ahmad och andra via Abû Hurayrah. Måhända frågar någon om det är […]

Hälsning med handgest

Fråga: Vad är domen för fredshälsning tillsammans med handgest? Svar: Det är inte tillåtet. Det är Sunnah att enbart uttala fredshälsningen vid såväl hälsning som svar på hälsning. Fredshälsning med handgest är alltså inte tillåten då handlingen är typisk för vissa hädare. Inte heller är det överensstämmande med Allahs [Islamic phrases=”Azza wa Jalla’”]D[/Islamic] föreskrift. Däremot är […]

Hälsning och handskakning med hela sällskapet

Innan lunch pratade vi om innovationer. Exempelvis kommer en person till ett sällskap och säger: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ”Fred med er.” Det är obligatoriskt och Sunnah. Därtill skakar han hand med alla och ger dem var sin fredshälsning. Om detta hade gjorts av den första generationen, skulle det ha framförts till oss.