Bilen till moskén

2683 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Slutet av mitt samfund kommer att bestå av män som ska färdas på säten som påminner om riddjurs sadlar. De kommer att stiga av vid moskédörrarna och deras kvinnor kommer att vara påklädda men ändå nakna. Deras huvuden ska vara som magra kamelers pucklar. Förbanna […]

Indien under det brittiska imperiet

Med det sagt är Indien som vi bor i ett otroget land. Den muslimske makthavarens lag gäller inte alls i detta land. Inga muslimer eller skyddsskattebetalande hädare erhåller muslimers säkerhet. Nasaréerna och deras anhängare regerar hinderslöst. Att otrogna lagar råder innebär att de otrogna självständigt styr äganderätten, systemet, inkasseringen av fastighetsskatter, tullavgifter och skatter, åtgärderna […]

Närma dig inte två samtalande människor

När vissa människor ser två personer samtala, hoppar de in. Därför är det inte fint att tränga sig mellan två personer i samband med fredagsbönen, något nämns i Sunnah. Att hoppa in bland två samtalande personer är ovärdigt. Inte heller skall du närma dig två person som samtalar med varandra. Det är fint och värdigt […]

Sluter sig till fredagsbönen i Tashahhud

Fråga: Jag sluter mig till fredagsbönen när imamen sitter i Tashahhud. Anses jag ha hunnit med bönen? Svar: Nej. Fredagsbönen uppnås inte utan en hel Rak´ah. Du skall ändå sluta dig till imamen för att rätta dig efter honom och erhålla belöning. Därefter fullbordar du bönen i form av Dhuhr och inte fredagsbön.

Fredags- och samlingsbön under regnig dag

al-Bukhârî sade: 616 – Musaddad berättade för oss: Hammâd berättade för oss, från Ayyûb, ´Abdul-Hamîd och ´Âsim al-Ahwal, från ´Abdullâh bin al-Hârith som sade: ”En regnig och lerig dag predikade Ibn ´Abbâs för oss. När böneutroparen hade kommit fram till: حَيَّ عَلى الصلاةِ ”Kom till bönen.” befallde han honom att ropa: الصلاة في الرحال ”Be […]

Då får änkan gå hemifrån

Fråga: Min mosters make har dött. Hur länge skall hennes sorgetid vara och vad skall hon göra under tiden? Svar: Hon skall vara hemma. Hon får bara gå ut vid nödfall. Fråga: Får hon gå och besöka sina grannar och andra? Svar: Inte alls. Fråga: Får hon gå till läkaren för operation? Svar: Hon får […]

Vad är domen för fredagsbadet?

Fråga: Vad är domen för fredagsbadet? Svar: Fredagsbadet är rekommenderat. Hadîthen säger: ”Den som tvår sig på fredagen har gjort bra och den som badar [skall veta att] badet är bättre.” Det är alltså rekommenderat. Fråga: Börjar dess tid efter Fadjr-bönen eller soluppgången? Svar: Han skall bada innan han beger sig till fredagsbönen för att […]