Badet som täcker tvagningen

Fråga: Täcker bad tvagningen oavsett orsak till badet? Svar: Om badet är till följd av sexuell orenhet och badaren avser två reningar, den större och den mindre, täcker badet tvagningen. Dock är det bäst att först tvätta könet, två sig och bada därefter. Så gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Samma sak ska kvinnan […]

Täcker fredagsbadet tvagningen?

Fråga: Täcker fredagsbadet tvagningen? Svar: Om tvagningen avses, ja. Om han avser att täcka tvagningen med bad, täcks den: ”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.” Däribland täcks den mindre reningen av den större reningen.