Fredagens bönhörda bön

Fråga: Vilken åsikt är den mest övervägande gällande fredagens bönhörda stund? Svar: Efter ´Asr. Fråga: Vad betyder sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Under den finns en stund vari det inte finns en muslim som står och ber och frågar Allâh om något utan att Han ger det till honom.”1? Svar: Det vill säga […]

Bästa tidpunkten för vigsel

Fråga: Är det sant att det är Sunnah att gifta sig i moskén på fredagen efter ´Asr? Svar: Ja. Det gjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), på fredagen efter ´Asr. Det är bättre om möjligt.

Upplyfta händer under fredagens bönhörda stund

Fråga: När imamen sätter sig ned på predikstolen på fredagen och böneutropet lyder börjar den bönhörda stunden. Skall personen som lyfter upp händerna i åkallan under böneutropet fördömas för det? Svar: Ja. Det finns inget bevis för att händerna skall tas upp under böneutropet. Det saknar bevis. Händerna skall inte tas upp under fredagens bönhörda […]