Studentens lediga dagar

´Allâmah Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) sade: ”Således har studenterna haft lediga veckodagar sedan en lång tid tillbaka. Oftast var de lediga torsdagseftermiddagar och fredagar, ibland måndagar och tisdagar samt ´Îd-dagarna och så vidare.” Lediga veckodagar har som bekant pågått en längre tid. Vissa nöjde sig med fredagar, andra torsdagar och fredagar, åter andra fredagar och […]

Inga särskilda dagar för gravbesök

Fråga: Är det problem att besöka gravar just i samband med ´Îd eller på fredagar? Svar: Det är inte tillåtet att utse fredagar eller ´Îd till gravbesök. Gravarna kan besökas alla dagar. Ingen dag får specificeras utan bevis. Det finns inget bevis för att gravar skall besökas på just fredagar. Samma sak gäller alla andra […]