55. Allah är frånskild från skapelsen

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: ´Abdullâh bin Ahmad och andra återberättade autentiskt från Ibn-ul-Mubârak som fick följande fråga: ”Hur lär vi känna vår Herre (´azza wa djall)?” Han sade: ”Genom att veta att Han är ovanför de sju himlarna, ovanför Sin tron och frånskild från Sin skapelse. Vi säger inte som Djahmiyyah, nämligen att […]

Fyra frånskilda kvinnors brudgåvor

Det finns fyra sorters frånskilda kvinnor i förhållande till brudgåvan: 1 – Frånskild kvinna som har varit i enrum med maken och fått sin brudgåva bestämd. Det är hon som nämns i föregående vers. I detta fall får mannen inte ta något av det han gett henne i brudgåva och hennes vänteperiod upphör efter tre […]

Ibn Suraydjs dogm enligt adh-Dhahabî

Beviset för att Allâh är ovanför tronen, ovanför skapelserna, frånskild från dem och inte alls i dem samtidigt som Hans kunskap är överallt, är Qur’ânen, Sunnah och följeslagarnas, efterföljarnas och de vägledda imamernas samstämmighet… Beträffande vad som har bevarats av efterföljarnas utlåtanden om att Allâh är ovanför Sin tron… Ahmad bin ´Umar bin Suraydj sade: […]

Ammande och skilda kvinnors rätt till försörjning

Allâh (´azza wa djall) sade: وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ”Och barnets fader är skyldig att svara för moderns uppehälle och kläder enligt skick och sed.”1 Versen understryker att barnet är faderns och inte moderns. Därför tillskrivs barnet fadern och inte modern. Det är som att modern är bara till för att föda barnet […]

Tre månadsperioder eller tre rena perioder?

Allâh (´azza wa djall) sade: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ”I fall av skilsmässa skall kvinnan iaktta en väntetid omfattande tre (قروء ) tidsperioder.”1 De lärda är oense om vad de tre tidsperioderna åsyftar. De lärda i Kûfah säger att de åsyftar månadsperioder. Den åsikten delas av ´Umar, ´Alî, Ibn Mas´ûd, Abû Mûsâ, Mudjâhid, Qatâdah, […]

Frånskild kvinna går utomhus under vänteperiod

Fråga: När får den frånskilda kvinnan som genomgår sin vänteperiod gå ut ur hemmet? Svar: Hon får gå ut under sin vänteperiod. Det är inga problem. Hon får gå ut och sköta sina ärenden. Det är änkan som inte får gå ut under sin sorgetid, förutom vid behov och under dagtid. Den frånskilda får gå […]