Upptäcker urin på kläderna efter flera böner

Fråga: Efter flera böner hittar en person spår av urin i underkläderna. Måste han ta igen bönerna? Svar: Nej, det ska han inte göra. Hans böner är korrekta, ty han visste inte om det. Däremot ska han tvätta underkläderna inför framtiden.

Allmosa på oanvänd mark

Fråga: Jag äger en bit mark i fall jag skulle behöva den i framtiden. Marken används inte till något. Måste jag betala allmosa på den? Svar: Nej. Allmosa betalas bara på handelsvaror om de är ämnade för handel. Det är inte obligatoriskt att betala allmosa på mark, fastigheter, bilar, möbler och annat så länge de […]

Sûfî vet allt som ska ske årligen

Shaykh Sha´bân al-Madjdhûb… Han tillhörde styresmännen i Egypten. Han brukade ge besked om vad som skulle ske i framtiden. Min mäster ´Alî al-Khawwâs underrättade mig att Allâh lät honom veta vad som skulle hända varje år när dess nymåne trädde fram. När han såg nymånen fick han reda på allt som skulle ske med människorna.

Alla kan ha visioner enligt al-Ghazâlî

Vissa Sûfiyyah prioriterar helgon framför profeter, ty de anser att helgon får direkta uppenbarelser medan profeter mottar dem via änglar. Tesens ledare var Ibn ´Arabî. Även al-Ghazâlî har några uttryck som hjälper oss att förstå att också han tenderade till den tesen. al-Ghazâlî menar att helgon kan ha visioner liksom profeter och att den enda […]

23. Allahs ändlösa egenskaper

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 18 – Så som Han alltid har varit beskriven med Sina egenskaper, kommer Han också alltid att vara det. FÖRKLARING Så som Hans (subhânah) egenskaper saknar början saknar de också slut. Hans egenskaper är ändlösa. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Du är den Förste; det finns ingen före […]