Den misslyckade studenten

Fråga: Är varje lekman kapabel till studier? Svar: De är kapabla. De har ju ett förstånd och en förståelse. De förstår ju, alltså är de kapabla till inlärning. Fråga: Vissa människor är hopplösa. I början går de på regelbundna lektioner och studerar för att sedermera få nog och bli uttråkade. Svar: Framgången ligger i Allâhs […]

För att undvika Elden

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”En beduin kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Underrätta mig om en handling som för in mig i paradiset.” Han sade: ”Du skall dyrka Allâh och inte avguda någon med Honom, be den obligatoriska bönen, betala den obligatoriska allmosan och fasta Ramadhân.” […]