Den misslyckade studenten

Fråga: Är varje lekman kapabel till studier? Svar: De är kapabla. De har ju ett förstånd och en förståelse. De förstår ju, alltså är de kapabla till inlärning. Fråga: Vissa människor är hopplösa. I början går de på regelbundna lektioner och studerar för att sedermera få nog och bli uttråkade. Svar: Framgången ligger i Allâhs […]

Var diskret och ligg lågt

al-Marrûdhî sade: ”Jag hörde Abû ´Abdillâh nämna de frommas karaktärer och säga: ”Jag hoppas att Allâh inte hatar oss. Hur skall vi jämföra oss med de människorna?” al-Abbâs sade: ”Jag hörde en man säga till Ahmad bin Hanbal: ”Jag har svurit men vet inte om vad.” Han sade: ”Om du ändå visste så att jag […]

29. Ibn Bâz om al-Albânî

Slutligen avslutar jag denna bok genom att citera våra stora och erkända lärde gällande al-Albânî. Bland annat sade vår ädle Shaykh ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (rahimahullâh): ”Jag har fått ert brev och förstått att ni vill skriva en ingående biografi om Shaykh och ´Allâmah Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî. Ni vill också veta vad jag tycker […]

Så säger du efter böneutroparen på morgonen

al-Bukhârî sade: 7 – Kapitel om vad sägs i samband med att böneutropet hörs 611 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Ibn Shihâb, från ´Atâ’ bin Yazîd al-Laythî, från Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När ni hör böneutropet skall ni säga […]

Det skall inte sägas under böneutropet

al-Bukhârî sade: 7 – Kapitel om vad sägs i samband med att böneutropet hörs 611 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Ibn Shihâb, från ´Atâ’ bin Yazîd al-Laythî, från Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När ni hör böneutropet skall ni säga […]

Tron måste upprätthållas till döden

Sufyân bin ´Abdillâh ath-Thaqafî sade: ”Jag sade: ”Allâhs sändebud! Berätta för mig om något i islam som jag därefter inte behöver fråga någon annan om.” Han sade: ”Säg: ”Jag tror på Allâh” och var sedan upprätt.”1 Den här mannen bad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ett nyttigt ord som innehöll allt gott och […]