Det nyttigaste för ungdomarna

Numera säger vissa att ingen kan vara lärd förrän han förstår sig på de nutida frågorna (فقه الواقع). De glömmer dock bort att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh låter den som Han vill väl förstå religionen.”1 Också glömmer de bort att personen som sysselsätter sig med nutida frågor distraheras från religiös förståelse […]

Ahmad på begravningsplatsen

1062 – Jag hörde Ahmad bli frågad om Qur’ânen ska läsas vid gravar. Han svarade: ”Nej.” 1063 – Jag såg Ahmad gå i ett begravningståg. När han kom nära begravningsplatsen tog han av sig sandalerna. 1064 – Jag såg honom sitta nära graven och inte vid graven. Inte heller kastade han tillbaka jord i graven1. […]

Inte sysselsätta lekmän med dogmatiska frågor?

Fråga 37: Vissa menar att lekmän skall inte sysselsättas med dogmatiska frågor som högheten och andra. Svar: Dogmen är den viktigaste frågan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillbringade tretton år i Makkah med att bara kalla till dogmen. Dogmen är ju religionens fundament. Fråga 38: Anses den som yttrar sig så vara lärd? Svar: […]

Svar på frågor i Qur’ânen

Fråga: Skall det sägas något efter verserna: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ”Har inte de otrogna fått en lön för sina handlingar?”1 أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ”RÄCKER Allâh inte till för Sin slav?”2? Svar: Domen varierar mellan: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ”Har inte de otrogna fått en lön för sina handlingar?” och: […]

Syftet med förståelsen av de nutida frågorna (فقه الواقع)

Fråga: Vad menas med förståelse av nutida frågor (فقه الواقع)? Svar: Mig veterligen – och Allah vet bättre – är dess syfte att fälla de lärda som inte läser tidningar, Datsuns memoarer eller Sions vises protokoll. Enligt dem befinner sig den som inte kan dessa saker i ett mörker. De påstår att de känner till […]

Författaren är opålitlig

Fråga: Vad anser ni om Khâlid Muhammad Khâlids bok ”Ridjâl hawl-ar-Rasûl”? Svar: Författaren är inte pålitlig inom religiösa frågor. Mannen är inte pålitlig inom religiösa frågor och saknar insikt om vad som är autentiskt och svagt. Han rent av autentiserar det han känner för och försvagar det han känner för.