Alltid fyra Raka´ât

552 – Jag frågade min fader om mannen som glömmer bort att be under resans gång och kommer på bönen när han kommer hem. Han svarade: ”Han ska be den fyra Raka´ât.” 553 – Jag frågade min fader om den hemmastadde mannen som glömmer bort att be och kommer på bönen när han är på […]

111. Ahl-us-Sunnahs dogm jämfört med Ashâ´irahs

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: al-Bayhaqî sade: ”Allâh (´azza wa djall) sade: مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1 بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ”Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta.”2 Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Tar på höger strumpa innan vänster fot tvättas

Fråga: Beträffande personen som tar på sig höger strumpa innan han tvättar vänster fot… Svar: Han kan inte bestryka dem förrän han tar på dem båda i ett rent tillstånd, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade. al-Mughîrah sade: ”När jag gick ned för att ta av honom läderstrumporna sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Salafs bokstavstrogna förståelse

´Abdur-Razzâq rapporterade från Ma´mar, från Ibn Tâwûs, från hans fader som berättade: ”Jag hörde en man återberätta en hadîth från Abû Hurayrah för Ibn ´Abbâs: ”Paradiset och Elden argumenterade. Elden sade: ”Herre! I mig skall tyranner, kungar och adelsmän gå in.” Paradiset sade: ”Herre! I mig skall fattiga, svaga och arma gå in.” Då sade […]

Den enda tolkningen enligt Abû ´Ubayd

ad-Dâraqutnî sade: Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: Jag hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga om hadîtherna kring beskådningen, fotpallen, vår Herres skratt åt slavarnas hopplöshet som håller på att vända, vart vår Herre var innan Han skapade himlen, att helvetet inte fylls förrän din Herre (´azza […]

3. Omöjligt att profeten inte klargjorde det

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Hur är det möjligt att den Skriften, det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Allâhs bästa skapelser efter profeterna inte har bemästrat det ämnet på alla sätt och vis? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sitt samfund allting inklusive toalettbesök. Han sade: ”Jag lämnar er på en klarhet; […]

Obildade Sûfiyyahs dansbevis

Allâh (´azza wa djall) sade: ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ”Stampa i marken med din fot! Där finns friskt vatten så att du kan tvätta dig och dricka.”1 En grupp ignoranta asketer och obildade Sûfiyyah argumenterar med den versen för att tillåta dans. Abûl-Faradj bin al-Djawzî sade: ”Bevisningen är löjlig. Den hade varit tvetydig […]

4. Därför bekräftar vi dessa egenskaper

[6] Allâh är En och ingen är lik Honom. Vi liknar inte Honom vid Hans skapelse och Vi föreställer oss inte Honom. Intellektet klarar inte av att föreställa sig Hans egenskaper. Fjärran är Allâh från allt som intellektet föreställer sig. Han lever med liv, vet med vetskap, förmår med förmåga, hör med hörsel, ser med […]

Såhär trodde Salaf på Allahs egenskaper

Muhammad bin ´Ulwân underrättade oss: ´Abdur-Rahmân bin Ibrâhîm underrättade oss: ´Abdul-Mughîth bin Zuhayr underrättade oss: Ahmad bin ´Ubayd berättade för oss: Muhammad bin ´Alî al-´Ushârî berättade för oss: Abûl-Hasan ad-Dâraqutnî underrättade oss: Muhammad bin Makhlad berättade för oss: al-´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî berättade för oss: ”Jag hörde Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm säga om hadîtherna […]

Så länge resan pågår

Att den boende slår ihop böner betyder dels att han inte ber dem i tid, dels att han inte ber dem i samlingsbön med imamen. Däremot får han slå ihop bönerna om han besväras av att be dem i tid. Sådant är inte fallet beträffande resenären; han får slå ihop bönerna så länge han är […]