Oro inför framtiden

Fråga: Anses man ha dålig tanke om Allâh om man förväntar sig en dålig framtid? Svar: Ja. Förvänta dig inte det dåliga, förvänta dig det bra. Ha god tanke om Allâh. Allâh är mot dig utifrån din goda tanke om Honom.