Allmosa på månadslön och välgörenhetsorganisationer

Fråga: Hur betalas allmosa på månadslön och välgörenhetsorganisationer? Svar: Det bästa, enklaste och säkraste sättet är att utse en månad till att betala hela allmosan. Exempelvis utser man Ramadhân till en sådan månad och betalar allmosa för det hela gångna året inklusive Sha´bân. Det är bra och bekvämt. Jag kan absolut inte komma på något […]

Sälj inte det du inte har

Fråga: Det kommer regelbundna varor från exempelvis Irak. Är det tillåtet att betala varan i förväg? Svar: Det är inte tillåtet: ”Sälj inte det du inte har.”1 Frågeställare: Men det är en likadan vara. Den varierar inte. al-Albânî: Det är omöjligt att den inte varierar. Frågeställare: Nej, det är ju kravet, nämligen att det är […]