Innoverar för folkets skull

Fråga: Vissa innovationer görs för folkets skull. De rättar sig efter människorna eftersom de anser att de är okunniga… Svar: Vem är okunnig? Oavsett är innovationer otillåtna helt och fullt och får inte accepteras. Faktum är att de måste avvisas och förkastas. Det är inte alls tillåtet att förtiga dem.