Döda som får förtalas

al-Bukhârî sade: 1393 – Âdam berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från al-A´mash, från Mudjâhid, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Förtala inte de döda. De har anlänt till vad de har gjort.” Hadîthen har brukats som bevis för att allt förtal av döda är […]

358. Är det tillåtet att nämna den dödes synder?

Fråga 358: När en syndig person dör tar vissa människor upp hans synder ehuru hadîthen säger: ”Förtala inte de döda. De har anlänt till vad de har gjort.”1 Har de handlat syndigt? Svar: Om syftet är att förtala och belacka den döde, så är det inte tillåtet. Om syftet är att varna för hans handlingar […]

9. Nonchalanta skämt om islam är otro

Författaren sade: ”Du kommer även att gagnas av en väldig fruktan då du vet att en person kan häda till följd av ett enda ord.” Måhända säger han det utav okunnighet. Måhända säger han det utav dogm om att sådant verkligen för en närmare Allâh. Kanhända förtalar han religionen eller gör narr av den utan […]

Yazîd och vi

Fråga: Vilket förhållande har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah till Yazîd bin Mu´âwiyah? Svar: Som Shaykh-ul-Islâm sade: ”Han skall varken förtalas eller älskas.” Passivitet vill säga. Du har inget med honom att göra.

Den bäste muslimen

Muslim sade: 40 – Abût-Tâhir Ahmad bin ´Amr bin ´Abdillâh bin ´Amr bin Sarh al-Misrî berättade för oss: Ibn Wahb underrättade oss, från ´Amr bin al-Hârith, från Yazîd bin Abî Habîb, från Abûl-Khayr som berättade att han hörde ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs säga: ”En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) […]