Egenskaper som inte växer på träd

Jag läste i Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad al-Mâlikîs bok ”Târîkh Qayrawân”: ”Abûl-´Arab sade: ”Suhnûn hade egenskaper som få andra har. Han besatt en fantastisk förståelse, ärlig fromhet, stabilitet för sanningens sak, avhållsamhet från jordelivet, spartansk klädsel, matvana och tolerans. Han kunde ge trettio guldmynt till sina bröder medan han själv tog inte emot något […]

Dagens uppror är avvikelse från Salaf

Vi kallar till Qur’ânen och Sunnah enligt Salafs förståelse. Jag tänker gott om dig och säger att du gör detsamma, men du tycks faktiskt inte göra det på grund av en eller annan orsak. Du har drabbats av samma sak som många andra idag. Ta inte illa upp. Din ställning fordrar konkretisering och religionen handlar […]

Jämsides med imamen

2590 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”En natt på småtimmarna kom jag till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som stod och bad. Jag ställde mig bakom honom för att be varvid han tog tag i mig och förde fram mig så att jag stod jämsides med honom. Då Allâhs sändebud (sallâ […]

63. Därför har vi fått sändebud och skrifter

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han har sänt sändebud till dem för att avvärja deras ursäkter. FÖRKLARING En av Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) nåder mot slavarna är att Han inte har låtit dem välja egen religion som de själva tycker är bra. På grund av deras brister och nedsatta […]

Stort vattenbruk bevisar ignorans

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Imâm Ahmad sade: ”Man brukade säga att stort vattenbruk bevisar mannens knappa förståelse.” al-Maymûnî sade: ”Jag brukade använda mycket vatten till tvagning varvid Ahmad sade till mig: ”Abûl-Hasan! Behagas du av att vara sådär?” Följaktligen slutade jag.”1 Stort vattenbruk bevisar mannens knappa förståelse och hans uteblivna vetskap om Sunnah och rening. […]

Tvagningens djävul

al-Qâsim bin Muhammad bin Abî Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anhum) brukade två sig med en halv Mudd1 eller kanske lite mer. Ibrâhîm an-Nakha´î sade: ”Jag tvår mig två gånger ur en bägare.” Muhammad bin ´Adjlân sade: ”Förståelse inom Allâhs religion handlar om att två sig korrekt och samtidigt spilla lite vatten.” Imâm Ahmad sade: ”Man […]

Det nyttigaste för ungdomarna

Numera säger vissa att ingen kan vara lärd förrän han förstår sig på de nutida frågorna (فقه الواقع). De glömmer dock bort att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh låter den som Han vill väl förstå religionen.”1 Också glömmer de bort att personen som sysselsätter sig med nutida frågor distraheras från religiös förståelse […]

Innovativt antagande

Många bröder från Ahl-us-Sunnah antar att varje lärd som blir frågad måste svara alla frågeställare med en föreläsning utifrån Qur’ânen och Sunnah. Det antagandet är innovativt. Det är en innovation som motstrider Salafs metodik. Då Salaf blev frågade citerade de Qur’ânen och Sunnah. Men när svaret var byggt på egna omdömen och vetskap om regler […]

Den förståndige följer Salaf och avvisar Ahl-ul-Bid´a

Mu´âwiyah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som Allâh vill väl låter Han honom förstå religionen.”1 Hadîthen hör till kunskapens största dygder och poängterar att nyttig kunskap kännetecknar slavens lycka och Allâhs välvilja. Förståelse inom religionen omfattar såväl förståelse om trons fundament, islams föreskrifter och domar samt […]

Den misslyckade studenten

Fråga: Är varje lekman kapabel till studier? Svar: De är kapabla. De har ju ett förstånd och en förståelse. De förstår ju, alltså är de kapabla till inlärning. Fråga: Vissa människor är hopplösa. I början går de på regelbundna lektioner och studerar för att sedermera få nog och bli uttråkade. Svar: Framgången ligger i Allâhs […]

4. Hadîth ”Må Allâh försköna slaven som hör mina ord…”

92 – Djubayr bin Mut´im sade: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga i Khayf i Minâ: ”Må Allâh försköna slaven som hör mina ord, memorerar dem, förstår dem och förkunnar dem till dem som inte har hört dem. Personen som framför förståelse saknar kanske själv förståelse. Måhända har den förkunnade bättre […]

3. Hadîth ”Må Allâh försköna personen som hör mitt ord…”

91 – Det rapporteras att Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikade för oss i Khayf-moskén i Minâ och sade: ”Må Allâh försköna personen som hör mitt ord, memorerar det, förstår det och sedan förkunnar det till någon som inte har hört det. Måhända är personen som […]

2. Hadîth ”Må Allâh försköna personen som hör ett tal från oss…”

90 – Zayd bin Thâbit berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Må Allâh försköna personen som hör ett tal från oss och förkunnar det till någon annan. Måhända har den förkunnade bättre förståelse än personen som framför förståelsen. Måhända är personen som framför förståelse själv inte förstående. En muslims hjärta avundas […]

1. Hadîth ”Må Allâh försköna personen som hör något från oss…”

89 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Må Allâh försköna personen som hör något från oss och förkunnar det ordagrant. Måhända har den förkunnade bättre förståelse än åhöraren.”1 Rapporterad av Abû Dâwûd2, at-Tirmidhî och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” med formuleringen: ”Må Allâh benåda…” […]

Satans syfte med tvångstankarna

Tvångstankar är Satans list för att förvilla människorna från att praktisera Sunnah. Således namngav Allâh honom så, föreskrev bön om skydd mot honom och sände ned ett kapitel kring sakfrågan: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ”SÄG: ”Jag söker skydd […]

Detta är deras bevis

Ishâq bin Ibrâhîm sade: ”När al-Ma’mûn hade anlänt till Damaskus fick han höra talas om Abû Mushir och hans kunskap och förståelse varpå han skickade bud efter honom. Därefter sade han till honom: ”Vad säger du om Qur’ânen?” Abû Mushir sade: ”Det Allâh (ta´âlâ) sade: وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ […]