Tillåten och otillåten Niqâb

Fråga: Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd kvinnan ha på sig Niqâb under Ihrâm. Betyder det att det är tillåtet utom Ihrâm? Svar: Ja. Det är harmlöst att hon täcker ansiktet. Det enda undantaget är om de har på sig Niqâb för att försköna sig. Numera har de på sig det i förskönande syfte […]

Änkans nya kläder

Fråga: Får änkan köpa nya kläder under sin sorgetid? Svar: Det är harmlöst. Hon får dock inte ha på sig förskönande kläder. Att hon köper nya kläder och tar på sig dem är alltså harmlöst.

Kvinnans linser

Fråga: Vad är domen för att kvinnor har på sig linser i förskönande syfte? Svar: De är inte tillåtna i förskönande syfte. Hon får dock bruka dem om hon är i behov av dem.