Sûfî drar båt med sina testiklar

Till vår Shaykh Abû ´Alîs församling hörde Shaykh ´Ubayd. Ett antal pålitliga människor berättade för mig: ”En gång när vi reste med Shaykh Abû ´Ubayd fastnade båten i lera. Ingen lyckades rädda den. Då sade Shaykh Abû ´Ubayd: ”Bind fast den runt mina testiklar. Jag ska gå ned och dra upp den.” De gjorde som […]

Solförmörkelsebönen enskilt och i grupp

508 – Jag frågade Ahmad om en man kan be solförmörkelsebönen själv. Han svarade: ”Ja.” 509 – Jag frågade honom om han kan be den med moskéförsamlingen. Han svarade: ”Ja.” 510 – Jag frågade honom hur han ska be. Han svarade: ”Fyra Rukû´ i två Raka´ât.” Jag frågade honom om han ska göra Rukû´ två […]

Imam tvingas till hopslagna böner

Fråga: Vad är domen för att imamen tvingas till att slå ihop bönerna? Ibn ´Uthaymîn: Vem tvingar honom? Frågeställare: Moskéns församling. Ibn ´Uthaymîn: Imamen kan inte tvingas till hopslagna böner. Imamen är imam. Han är myndighet i sin moské. Om församlingen ber honom slå ihop bönerna, får han granska: om förutsättningarna tillåter hopslagna böner, måste […]