Tawâf i rullstol och bil

Fråga: Får den förmögne göra Tawâf i rullstol? Svar: Det är harmlöst. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde Tawâf på sitt riddjur. När människorna började trängas runtom honom, satte han sig på sitt riddjur. Dels för att de skulle se honom, dels för att undvika trängsel. Det är alltså tillåtet att utföra Tawâf och […]

Namn bevisar egenskaper

Fråga: Att Allâhs namn har en grund i Hans egenskaper är något som jag tycker är problematiskt. Vad har det för regel? Svar: Den Vetande bevisar vetskap. Den Hörande bevisar hörsel. Den Seende bevisar syn. Den Förmögne bevisar förmåga. Den Vise bevisar visdom. Och så vidare.