17. Följeslagarinnan som visade ansikte och händer

7 – Subay´ah bint al-Hârith berättade att: ”Hon var gift med Sa´d bin Khawlah (som även stred vid Badr) som dog under Avskedsvallfärden. Innan hennes sorgetid på fyra månader och tio dagar gått ut födde hon ett barn. Efter sin barnsäng träffade hon Abûs-Sanâbil bin Ba´kak. Hon hade kohl i ögonen, var målad och såg […]

Kvinna får blödningar innan förlossning

Fråga: När slipper den gravida kvinnan be om hon får blödningar några dagar innan förlossning? Svar: Om hon några dagar innan förlossning får blödningar tillsammans med födelsevåndor, anses blodet tillhöra barnsängen, säger de lärde. Blod utan födelsevåndor tillhör inte barnsängen om det så skulle komma under förlossningsdagen. Fråga: Vad gör hon om hennes blödningar upphör […]

Två änkors sorgeperiod

Fråga: En man dog och lämnade efter sig två makar. Den ena makan födde efter hans bortgång. Den andra var steril. Upphör den förstnämnda kvinnans sorgeperiod med förlossning? Svar: Om en make har två makar varav en är gravid och sedan dör varpå den gravida föder efter exempelvis en vecka eller en dag, upphör hennes […]