Inte samma sak

Förkortade böner är inte samma sak som hopslagna böner. Att förkorta bönerna är en regelbunden Sunnah, att slå ihop dem är ett tillfälligt tillstånd. De lekmän som ser likadant på de båda handlingarna är bara okunniga om Allâhs sändebuds [Islamic phrases=”Shallallahu ’alaihi wa ’ala Alihi wa Sallam”]G[/Islamic] Sunnah och de lärdes uttalanden. Allâhs sändebuds [Islamic phrases=”Alaihish Shalatu […]

Judiska skruvlockar

Abû Dâwûd sade: 4197 – al-Hasan bin ´Alî berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: al-Hadjdjâdj bin Yûsuf berättade för oss: ”Vi gick in till Anas bin Mâlik varpå min syster al-Mughîrah berättade för mig: ”Du var en liten pojke och hade två skruvlockar1. Han strök ditt huvud, bad om välsignelse för dig […]

Tills att du kommer in i din hemstad

Fråga: Skall jag fortsätta förkorta och slå ihop bönerna om jag på väg hem från resa är bara 10 km från min hemstad? Svar: Ja, till dess att du kommer in i staden. Fortsätt förkorta och tillämpa resedomarna till dess att du kommer in i din hemstad.