11. Den exempellösa Qur’ânen

[19] Till dem hör Hans skrift som råder över alla andra skrifter och som underrättar om dem, vittnar för dem och bekräftar dem. Den liknar varken poesi eller brev. Den är fjärran från allt annat tal. Den överväldigar hörseln och förståelsen. Lögn kan varken nalkas den framifrån eller bakifrån. Det är en Uppenbarelse från den […]

De fattiga först

Fråga: at-Tirmidhî rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”De fattiga inträder i paradiset 500 år innan de rika.” Hur kommer det sig när vi ser att många rika har blivit religiösa och finansierar religiösa ändamål? Svar: Detta gäller om de troende fattiga och […]

Ibn Qudâmahs dogm

Shaykh Muwaffaq (rahimahullâh) har skrivit många bra böcker inom rättsskolan, såväl förgrenande som fundamentala, Hadîth, språk, avhållsamhet och andlighet. Hans dogmatiska böcker är oerhört bra. De flesta är skrivna utmed Muhaddithûns metodik och är fulla av hadîther, rapporteringar och berättarkedjor, precis som Imâm Ahmads och hans tidigare anhängares tillvägagångssätt. Han ansåg inte att man skulle […]

2. Salafs förhållande till Allâhs namn och egenskaper

Salafs (rahimahumullâh) metodik handlar om att tro på alla namn och egenskaper som Allâh har namngett och beskrivit Sig själv med i Qur’ânen, samt alla namn och egenskaper som Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har namngett och beskrivit Honom med. Den tron skall vara utan tillägg och avdrag, utan överskridning, tolkning och förklaring […]