Sunnah går före de lärdas ord

Fråga: De som försvarar Mawlid-firandet beskyller oss för att förkasta tiotals lärdas uttalanden när vi säger att handlingen är innovativ… Svar: Men däri följs sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Att följa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är större skyldighet och plikt än att följa de lärdas uttalanden.

Innoverar för folkets skull

Fråga: Vissa innovationer görs för folkets skull. De rättar sig efter människorna eftersom de anser att de är okunniga… Svar: Vem är okunnig? Oavsett är innovationer otillåtna helt och fullt och får inte accepteras. Faktum är att de måste avvisas och förkastas. Det är inte alls tillåtet att förtiga dem.

Förhållandet till senare Qur’ân-tolkningar

Fråga: Om en senare person tolkar en Qur’ân-vers på ett slående och övertygande sätt. Skall vi avvisa den tolkningen sett till att den inte är överensstämmande med Salafs tolkning? Svar: Om senare generationer tolkar en Qur’ân-vers på ett sätt som inte behandlades av de tidigare generationerna samtidigt som den inte avviker från deras tolkning, anammas […]

Då hädar han som förkastar en hadîth

Enligt mig är det inte tillåtet att oinskränkt säga att den som förkastar en mångfaldigt rapporterad hadîth är otrogen eller inte otrogen och att den som förkastar en autentisk hadîth är syndig. Varken det ena eller det andra skall sägas oinskränkt. Det korrekta är – och Allâh vet bättre – att den som förkastar en […]