Ytterst få lärda idag

´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade: ”En man anses inte vara en följd imam förrän han låter bli att berätta en del av det han hört.”1 Imamerna Ahmad bin Hanbal och Ishâq bin Râhûyah sade: ”En lärd som saknar kunskap om autentiska, svaga, avskaffande och avskaffade hadîther kan inte kallas för ”lärd” (عالم).”2 Det bevisar hur bristfälliga […]

Inga bra böcker

Fråga: Vad anser ni om böcker skrivna av Khâlid Muhammad Khâlid och i synnerhet ”Ridjâl hawl-ar-Rasûl” och ”Khulafâ’-ur-Rasûl”? Svar: Jag har inte läst dem. Jag känner dock till författarens äldre böcker och de är inte bra. En av dem heter något i stil med ”Min hunâ nabda’”. Den är inte bra. Flera avvisningar har skrivits […]

Författaren är opålitlig

Fråga: Vad anser ni om Khâlid Muhammad Khâlids bok ”Ridjâl hawl-ar-Rasûl”? Svar: Författaren är inte pålitlig inom religiösa frågor. Mannen är inte pålitlig inom religiösa frågor och saknar insikt om vad som är autentiskt och svagt. Han rent av autentiserar det han känner för och försvagar det han känner för.