Angrepp på otrogna i muslimska länder

Fråga: Vissa ungdomar tror att det är föreskrivet att vara respektlös mot otrogna medborgare och resenärer i islamiska länder. Följaktligen dödar eller rånar de dem om de ser dem göra något förkastligt. Svar: Det är inte tillåtet att döda en otrogen person som har lovats säkerhet av landet. Det är inte tillåtet att döda eller […]

Vägledd och inte komplicerad

Fråga: Vad säger ni till folk som anklagar människor som praktiserar Allâhs religion för att vara komplicerade? Svar: Det är inte tillåtet. Det är obligatoriskt att uppmuntra och kalla folk till godhet. En person som efterlever Sunnah ska inte kallas för komplicerad, utan vägledd. En person som exempelvis inte har kläder under anklarna, inte rakar […]

Ibn Rushd al-Hafîd: Allâh är uppe, ovanför himlen

Angående riktningen, så har de lärda alltid beskrivit Allâh (subhânah) med den till dess att Mu´tazilah dementerade den. Med tiden anammades dementin av senare Ashâ´irah däribland Abûl-Ma´âlî och de som tog efter honom. Föreskriftens uppenbara skildringar fordrar emellertid att riktningen bekräftas. Exempelvis sade Han (ta´âlâ): وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ”… […]

Sanningen om ash-Shâfi´s fina innovation

Hâfidh Abû Nu´aym återberättade en berättarkedja från Ibrâhîm bin al-Djunayd: Harmalah bin Yahya berättade för oss: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Det finns två sorters innovationer: berömvärd innovation och fördömd innovation. Den som stämmer överens med Sunnah är berömvärd och den som går emot Sunnah är fördömd.” Han argumenterade med ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) ord: ”Detta […]

Slöjan är religion och inte tradition

Journalister som skriver om slöjan uttrycker sig som om den vore en traditionell sakfråga. Med andra ord är slöjan något som bara gått i arv i generationer och ingenting som refereras till Allâhs (´azza wa djall) dom. Helt klart är resonemanget antingen okunnighet om den islamiska föreskriften eller också bagatellisering av den. Slöjan är inte […]

Därför är helgon bättre än profeter enligt Sûfiyyah

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: ”Ibn ´Arabî och hans jämlikar bygger sin tes på att helgonet får kunskap direkt från Allâh medan profeten får den via ängeln. Ur den synvinkeln anser de att det sista helgonet är bättre.”1 Ibn Taymiyyahs analys är korrekt. Tayfûr al-Bustâmî sade till föreskriftens folk: ”Ni tar er kunskap från döda […]

Då accepteras en handling

Allâh (´azza wa djall) sade: وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ”Och lägg in hela er själ i all andakt och anropar Honom med uppriktig tro.”1 Han befaller er att dyrka Honom riktigt och korrekt, vilket görs när sändebuden följs i de budskap som de förkunnade från Allâh. Han (ta´âlâ) godtar ingen […]

Får inte leva med sådan partner

En sådan kvinna skall be sin syndige make skilja sig från henne. Han kanske vägrar om han inte får ersättning. Ersättningen som föreskriften tillåter honom återkräva är brudgåvan. Om hon är beredd på att återge honom brudgåvan som hon fick av honom, befaller föreskriften honom att separera sig från henne. Denna ersättning är lösgörelse (الخلع). […]