Enighet om kvinnans täckelse

Muslimerna är enade om att böner som består av fyra Raka´ât inte får förkortas till två ehuru de var två i begynnelsen. De har två åsikter om tillägg i dyrkan anses vara avskaffning. De är också enade om att kvinnor måste täcka sig. Om avtäckandet i begynnelsen var tillåtet utifrån principen att allt är tillåtet […]

Största rättvisan och orättvisan

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Orättvisa är mörker på Domedagen.”1 Hadîthen varnar för orättvisa och påbjuder dess motsats, nämligen rättvisa. Hela föreskriften är rättvis, påbjuder rättvisa och förbjuder orättvisa. Allâh (ta´âlâ) sade: قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ”Säg: ”Min Herre har påbjudit det som är rätt och rimligt.”2 إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ”Allâh […]

Därav muslimernas svaghet

Islams storhet beror inte bara på araberna. Allâh kan också stärka islam med andra troende folkgrupper. Sådant var ju fallet med Ottomanerna, framför allt i begynnelsen. Via dem stärkte Allâh islam så att deras imperium sträckte sig ända bort till Centraleuropa. Med tiden började de avvika från föreskriften till europeiska lagar och bytte ut det […]

16. Alla profeter hade samma religion

Alla sändebud kallade som bekant till Tawhîd och förbjöd avguderi. Det är sändebudens religion. Deras religion är en och samma ehuru deras föreskrifter skulle variera. Grunden till deras religion och dogm är alltså en: dyrkan av Allâh enligt Hans föreskrift. Exempelvis var det dyrkelse att be mot Jerusalem, ty Allâh befallde det. Med tiden upphävdes […]

65. Qur’ânen förklarar religionen

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han lät honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vara det sista sändebudet som förkunnade glada budskap och varnade, och som den som på Hans uppdrag kallar till Honom, och en ledfyr. Han sände ned Sin visa skrift till honom. Med den förklarade Han sin […]

14. Därför sändes sändebuden

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade: Han (ta´âlâ) sade: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ ”Till varje samfund har Vi låtit ett sändebud komma: ”Dyrka Allâh och håll er borta från Tâghût!”1 FÖRKLARING Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) berättar att Han har sänt sändebud till varje samfund. Samfund åsyftar en grupp, […]

Undvik allt som väcker misstankar

Allâh (´azza wa djall) sade: وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ”Var ni än befinner er, vänd er mot den, så att inga människor får anledning att tvista med er – utom de som har onda avsikter.”1 Versen bevisar att människan ska alltid undvika det som […]

Sudjûd är enbart Allâhs rättighet

Allâh (´azza wa djall) sade: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا ”Och han anvisade föräldrarna tronen; och de föll alla ned på sina ansikten inför honom.”1 Ibn ´Abbâs, Mudjâhid och andra sade: ”Det vill säga stolen.” Han satte dem bredvid sig på sin stol. Hans föräldrar och syskon föll ned på sina ansikten inför […]

17. Kallarna som faller i avgrunden

Beträffande lagstiftningen, måste ett islamiskt land styra med Allâhs föreskrift. Annars gäller: وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”1 Den aktuella otron skall förstås i enlighet med de lärdes ingående förklaring. Otron kan vara av större sort, nämligen […]

Villkor för accepterad handling

Allâh (´azza wa djall) sade: فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدً ”Var och en som med hopp ser fram mot mötet med sin Herre skall leva ett gott och rättskaffens liv och inte avguda någon med sin Herre!”1 Den som ser fram emot belöning och fin avlöning: فَلْيَعْمَلْ […]

Därför är inga innovationer bra

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1 Oavsett hur mycket innovatörerna ser upp till sina innovationer så är de […]

Ignorans eller mental störning

De tvångstankar som inte annullerar bönen är åtminstone föraktfulla, avvikelse från Sunnah och illvilja mot Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg och hans följeslagares metod. Måhända höjer tvångstänkaren rösten så att han stör sin granne varpå folk börjar förtala honom. Därmed slår han flera flugor i en smäll: han lyder Satan, avviker från […]

al-Qanûdjî om Ibn ´Abdil-Wahhâbs dogm

Enligt pålitliga rapporteringar som jag har fått om Ahmad ash-Shahîd och Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, förtjänar de inte att kritiseras eller fördömas ur ett föreskrivet perspektiv. Det enda som känns till om de båda är att de var rättfärdiga lärde, avhållsamma, fromma och rättvisa… Att de motarbetas av onda lärde skadar inte dem, ty de är […]

Så hälsade de förr i världen

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا ”Och han tog upp föräldrarna på tronen; och de föll alla ned i Sudjûd till honom.”1 Det vill säga Ya´qûb, hans moster och hans bröder. På den tiden hälsade de med Sudjûd. Dock utfördes inte denna Sudjûd med placering av panna på marken […]

4. Därför upphörde nattbönen i samling

[5] Orsaken till att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slutade be nattbönen i samling resten av månaden, var att han befarade att de skulle åläggas den bönen. Något sådant skulle de emellertid inte klarat av, vilket nämns i ´Â’ishahs hadîth hos bland andra al-Bukhârî och Muslim1. Efter hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död […]

Makthavare och lärde får ej baktalas

Även religiösa kan hamna i baktal. De religiösas baktal kan till och med vara allvarligare och grövre. De kan baktala lärde, kallare, ledare och makthavare. Baktal av dem, om än en myndighet av lägre rang som exempelvis en rektor på en skola, är allvarligare än baktal av någon i allmänheten. Om vi baktalar exempelvis de […]

Exempel på ogiltiga handlingar

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”1 Denna hadîth utgör en pelare i hjärtats handlingar och väger de dolda handlingarna. Samtidigt utgör ´Â’ishahs följande hadîth en pelare i kroppsdelarnas handlingar: ”Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår […]

Farväl av den döde

Fråga: Efter att liket har tvättats och lindats går dess nära och kära in till det för att hälsa till det och pussa det. Har det någon grund i föreskriften? Svar: Det är harmlöst. Det är en sorts farväl av den döde och bön för honom. Det är inga problem. När sändebudet  (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Två frågor till ateisten

Allah [Islamic phrases=”Tabaraka wa Ta’ala”]F[/Islamic] sade: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ”Skapades de kanske ur intet? Eller är de själva skaparna?”1 Detta är bevisning mot dem där de antingen får underkasta sig sanningen eller också gå bortom all rimlighet och föreskrift. I och med att de förkastar Allahs enhet och beljuger Hans sändebud […]

158. al-Qummîs andra förvrängning av al-Anfâl

al-Qummî sade när han tolkade versen: وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ”Men Allah vill att sanningen skall bekräftas i enlighet med Hans ord och att de otrogna skall tillintetgöras.”1 Han sade: ”Orden är imamerna.”2 Tillsynes menar han att Abû ´Abdillâh Dja´far as-Sâdiq sade sådär. Allâh har rentvått Abû ´Abdillâh från denna […]