Allt är underlättat för oss men…

En av den troendes viktigaste plikter hör att han söker kunskap och förstår sig på religionen. Att han kan komma på lektioner, oavsett tid på dygnet, är en stor gåva från Allâh. Därför bör han ta tillfället i akt och närvara, lyssna, dra nytta och fråga. Allâh (´azza wa djall) sade: شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ […]

Hyllningstal i den avlidnes moské

Fråga: I samband med en lärds bortgång hålls hyllningstal och föreläsningar i hans moské. Är det jämmer? Svar: Det är otillåtet. Det får bes för honom. Att hålla hyllningstal till hans ära i hans moské är inte tillåtet. Det är överdrivet.