Då fördelas den hjärndödes arv

Fråga: Om läkarna konstaterar att en person är hjärndöd. Blir det tillåtet att fördela hans arv och anses han ha dött på riktigt? Svar: Nej. Hans arv skall inte fördelas förrän hans själ lämnar hans kropp helt och fullt.

Då kommer regnet

Fråga: I vårt land har vi folk som säger att ett helgon fördelar regnen bland människorna… Svar: Det är större avguderi. Det är avguderi relaterat till herraväldet. Ingen annan än Allâh (djalla wa ´alâ) fördelar regnen. Det är Han som ger regn och det är Han som undanhåller regn. Måhända stryker vattenfyllda moln förbi utan […]