Koka ihop åsikter för att behaga folk

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420) Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (882) Tid: 50:43 Den värsta lusten är samfundets lust och inte individens lust. Att en lärd man som har ett socialt och religiöst center försöker godkänna vissa förbud genom att koka ihop åsikter från olika håll för att tillåta något Allâh har förbjudit, är självfallet en mycket […]

Då ges inga påminnelser

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade: فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى ”PÅMINN om påminnelsen nyttar.”1 Påminn om Allâhs föreskrift och budskap så länge påminnelsen godtas och tillrättavisningen får gehör, antingen till fullo eller också någorlunda. Det betyder att om påminnelsen orsakar större nackdel eller minskad fördel, så är den inte befalld. Då är den faktiskt förmenad. Alltså […]

Får inte döma utifrån sin kunskap

Fråga: Kan starka indicier ersätta bevis i den bemärkelsen att domaren utgår ifrån dem och dömer till åklagarens fördel? Svar: Domaren får aldrig döma utifrån sin kunskap. Han får bara döma enligt bevisen ehuru han vet vad som är sant. Även om han vet vem som har rätt och vem som har fel, så får […]

Muslimsk röst på bäste hädare

Fråga: Våra imamer säger att det är obligatoriskt för muslimerna att rösta på den bäste hädaren. De menar att vi syndar om vi inte gör det och argumenterar med att vi undanhåller vittnesbörd och att man skall ta hänsyn till fördel och nackdel och eftersträva att muslimerna skadas så lite som möjligt. De menar att […]